خلاصه ای از پروژه

این پروژه شامل 20 کیلومتر زیرسازی راه آهن سیرجان-بردسیر-کرمان بوده که در این طول 812 متر حفاری تونل انجام شده است؛ همچنین مجموعا 63 دهانه آبرو و یک پل 4*30متر احداث گردیده است.

سال خاتمه

در حال کار

سال شروع

1400

استان :  کرمان

پروژه راه ­آهن سیرجان-کرمان با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سرمایه گذاری 13هزار میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی صورت می­گیرد که در حوزه راه­ آهن این نوع مشارکت برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است. این خط ارتباط بین «بندرعباس - کرمان – زاهدان» را صورت خواهد داد که  900 نفر اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.

در گذشته برای انتقال کالا از بندرعباس به کرمان از طریق مد حمل و نقل ریلی، می­ بایست صاحبان کالا از بندرعباس به بافق رفته و سپس به سمت زاهدان طی طریق نمایند، که با احداث راه­ آهن سیرجان - بردسیر - کرمان به طول 173 کیلومتر ، این مسافت 316 کیلومتر کاهش می­یابد.

شما در زیر می توانید وضعیت توپوگرافی منطقه را به صورت سه بعدی ملاحظه بفرمایید. با توجه به تغییرات ارتفاعی منطقه وقوع خط مسیر و قرار داشتن نواحی کوهستانی در میانه راه، این منطقه به دلیل دشواری در دسترسی و زمان­بر اعزام به محل، به­ ویژه در مواقع رخداد بحران و نیاز حضور نیروهای امدادی مورد توجه و از دشواری های کار بوده و هست.