مهندسی ارزش چیست ؟

مهندسی ارزش به عنوان یکی از کارآمد ترین و مهم ترین روش های اقتصادی در پیشبرد روند پروژه ها و فعالیت های مهندسی، اهمیت بالا و نقش تعیین کننده ای یافته است.

مهندسی ارزش در توسار

مهندسی ارزش در توسار

از این رو شرکت توسار ، تعدادی از مهندسین مجرب چند تخصصی دفتر فنی این شرکت را تحت عنوان تیم مهندسی ارزش مسئول تحلیل و بررسی کلیه فعالیت های هر طرح، از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری نموده است. مهندسی ارزش در چهارچوب مديريت پروژه، ضمن اينکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هيچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی‌داند.

هدف از مهندسی ارزش

هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسيدن به مرحله بهره‌برداری بدون افزودن بر هزينه‌ها يا کاستن از کيفيت کار است.

امروزه افزايش پيوسته هزينه‌های اجرايی و توسعه روز افزون فن آوری؛ حذف آن بخش از هزينه ها که نقشی در ارتقای کيفيت ندارند و از لحاظ اجرايی نيز غير ضروری می باشند را ضروری ساخته است.

کار مهندسی ارزش در پروژه های اجرايی با توجه به پيچيدگی کارها به ويژه در طرح های بزرگ اجرايی ، می تواند به ابزار بی چون و چرای مديريت در کنترل هزينه ها تبديل شود.

هدف اين روش، از ميان برداشتن يا اصلاح هر چيزی است که موجب تحميل هزينه های غير ضروری می شود؛ بدون آنکه آسيبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آيد.

از نگاه تیم مهندسی ارزش شرکت توسار، ترکیبی از روشهای فنی ضمن بازنگری و تحليل اجزای کار، قادر خواهد بود اجرای کامل طرح را با کمترين هزينه و زمان تحقق بخشد.

هزينه طرح در اين مقوله نه فقط هزينه های طراحی و اجرا؛ بلکه هزينه های مالکيت شامل بهره برداری، تعمير و نگهداری و هزينه های مصرف در سراسر دوره عمر مفيد طرح را نيز شامل می شود.

روشهای مهندسی ارزش می تواند موجب اصلاح و ارتقای کيفيت فرايندهای توليد صنعتی و انجام طراحی های جديد در هر مرحله از يک پروژه اجرايی گردد.

در پروژه های ساختمانی که هر سازه دارای شرايط ويژه ای است؛ برخلاف آنچه که در صنايع توليدی مرسوم است و می توان يک روش اصلاحی را همواره در مراحل بعدی توليد يک محصول خاص نيز اجرا کرد، حدود کاربست يک روش اصلاحی مهندسی ارزش، محدود به همان پروژه است. گذشته از اين، امکانات صرفه جويی در هزينه های يک پروژه اجرايی نيز در مراحل مختلف آن تفاوتهای بسيار پيدا می کند.

شرکت توسار ، تاثیر این تجربه ارزشمند را در تعدادی از پروژه های خود، عمیقا لمس نموده و ارزش مهندسی شده توسط تیم مهندسی ارزش این شرکت در موارد زیر سبب رضایت و خرسندی کارفرمایان پروژه ها گردیده است.

نمونه هایی از مهندسی ارزش در پروژه های انجام شده توسط شرکت توسار

  •      راه های دسترس فرودگاه بین المللی امام خمینی (طراحی یک سامانه زهکشی متقاطع از طریق دیوار حایل پلکانی)
  •      بزرگراه جم-طاهری (قطعه۶-ج) (طراحی و اجرای دیوار حایل بتن مسلح نفوذی)
  •      بزرگراه پارسیان عسلویه (قطعه دوم) (در مسیر اولیه تعداد  نه دستگاه تونل به طول مجموع ۲۸۵۰ متر بوده  که در مسیر اجرا شده  به تعداد دو دستگاه تونل با طول مجموع ۸۰۰ متر تقلیل یافته است.)
  •      بزرگراه محور اصفهان- شیراز (بین صفاشهر و سعادت آباد) (انجام برخی اصلاحات برروی خط پروژه در محل ترانشه ها و شیبهای قائم، فشرده کردن فعالیتهای اجرایی و برنامه زمانبندی پروژه)
  •      تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (استفاده از کابلهای پس کشیده در برجهای هاضم)
  •      واریانت دو خطه اردکان چادرملو (در مسیر اولیه تعداد یک دستگاه تونل به طول  ۱۱۲۷ متر بوده است که در مسیر جدید یک دستگاه تونل به طول ۸۰۰ متر اجرا شده است.)
  •      احداث پل بزرگ ۶۰۰ متری راه اصلی همدان-بیجار بر روی دریاچه سد تالوار (کاهش طول حفاری شمع از ۳۶۵۰ متر به ۲۹۲۰ متر و کاهش وزن سازه فلزی عرشه از حدود ۱۸۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن و صرفه جویی حدود ۳۰ میایارد ریالی در مبلغ پروژه)