خلاصه ای از پروژه

15 دهانه 36 متری و دو دهانه 30 متری با 187 شمع‌ گذاری

پل سد تالوار به طول 600 متر یکی از پل‌های مهم به شمار می‌آید که علاوه بر ارتباط بین همدان ـ بیجار، مسیر دسترسی روستاهای اطراف را نیز هموار ساخته و دارای 15 دهانه 36 متری و دو دهانه 30 متری با 187 شمع‌ گذاری است.

سال خاتمه

1394

سال شروع

1390

استان :  کردستان

عمليات اجرايی پل قطعه 4/ب محور همدان - بیجار و راه های طرفین سد تالوار

پروژه پل دریاچه سد تالوار از جمله پروژه های مهم و ملی در شهر کردستان بود که تمام محاسبات و اجرا در شرکت توسار انجام شد.

خلاصه ای از پروژه

این پل در قطعه 4 محور همدان- بیجار به طول 600 شامل 16 پایه و 2 كوله، دو دهانه 30 متری و 15 دهانه 36 متری و عرض 12/10 متر قرار دارد و عرشه پل شامل سه تیر باكس فلزی به ارتفاع متغیر و دال بتنی مسلح با ضخامت 20 سانتی‌متر در كناره‌ها است.