خلاصه ای از پروژه

در این پروژه زیرسازی 18.5 کیلومتر راه آهن میانه-اردبیل اجرا گردید

ابنیه فنی این پروژه شامل 8 دستگاه تونل به طول کلی حدود 3500 متر، یک دستگاه پل فلزی خاص با دهانه های 4*60 متر و 3 دستگاه پل دیگر مجموعا با 8 دهانه حدود 30 متر میباشد.

سال خاتمه

در حال انجام

سال شروع

1400

عرض مسیر

7 متر

طول مسیر

18 کیلومتر

استان :  اردبیل