خلاصه ای از پروژه

پلهای پس تنیده 41 متری 20 × 2 و 40 متری 16 × 2

جهت تکمیل راه های دسترسی فرودگاه بين المللي امام خميني، 33 کیلومتر محور بزرگراهی به عرض 25 متر احداث گردیده است. این پروژه شامل پلهای با دهانه های 40 متری بر روی آزادراه تهران ساوه و به صورت پیش تنیده پس کشیده نیز بوده است.

سال خاتمه

1386

سال شروع

1374

عرض راه

25 × 2 متر

طول راه

33 کیلومتر

استان : تهران

جاده های دسترسی به فرودگاه امام خمینی ( ره ) از طریق اتوبان جدید ساوه - تهران و پروژه و پلها و راههای ارتباطی دسترسی به آن از اتوبان ساوه و بخشی از عمليات خاكی سايت لكولايزر