خلاصه ای از پروژه

یک عدد پل با دهانه 20 متر

در این پروژه یک دستگاه پل با دهانه 20 متری احداث گردیده است.

سال خاتمه

1382

سال شروع

1381

استان : بوشهر