خلاصه ای از پروژه

2 عدد تونل جمعا به طول 800 متر، 1 عدد پل تقاطع غیر همسطح با لوپ و رمپ ها، 1 عدد پل 18 × 3 و 3 عدد پل خاص رودخانه ای

در این پروژه 11 کیلومتر راه شامل 2 عدد تونل جمعا به طول 800 متر، 1 عدد پل تقاطع غیر همسطح با لوپ و رمپها، 1 عدد پل با دهانه های 3*18 متری و 3 عدد پل خاص رودخانه ای احداث گردیده است.

سال خاتمه

1388

سال شروع

1386

استان : بوشهر

قطعه 2 بزرگراه پارسیان - عسلویه

اولین بار در کشور به روش EPC غیر صنعتی اجرا گردید.